En fri bil, også kaldet en personalebil, er en bil, som en virksomhed stiller til rådighed for en medarbejder til både privat og erhvervsmæssig brug. Medarbejderen betaler ikke for bilens drift og vedligeholdelse, men skal til gengæld betale skat af fri bil. Denne skat beregnes ud fra bilens værdi og medarbejderens individuelle skatteprocent. Fri bil er en populær personalegode, da det giver medarbejderen fleksibilitet i hverdagen og mulighed for at kombinere arbejde og privatliv.

Hvordan beregnes beskatningen?

Beskatningen af en firmabil afhænger af flere faktorer, herunder bilens værdi, drivmiddel og CO2-udledning. Som hovedregel beskattes du af 25% af bilens værdi, men der kan være særlige regler, som påvirker din beskatning. Læs mere om de præcise regler for beskatning af fri bil på Alt du skal vide om beskatning af fri bil.

Fordele og ulemper ved fri bil

Fri bil kan have både fordele og ulemper. På den ene side kan det være praktisk at have adgang til en firmabil, som kan bruges både i arbejdsøjemed og privat. Derudover kan det være en attraktiv medarbejderfordel, der kan være med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. På den anden side kan fri bil også betyde en højere beskatning, som skal indregnes i medarbejderens løn. Desuden kan det være nødvendigt at sørge for løsninger til reparation af bremser og andre vedligeholdelsesarbejder, hvilket kan være en administrativ byrde for arbejdsgiveren.

Sådan minimerer du din skat

For at minimere din skat af firmabilen er der flere ting, du kan gøre. Vælg en bil med lavt brændstofforbrug og lave CO2-udledninger, da dette resulterer i en lavere beskatning. Du kan også vælge en el- eller hybridbil, som beskattes mere fordelagtigt. Derudover kan du begrænse din private kørsel i firmabilen, da den private andel beskattes hårdere. Endelig er det en god idé at holde dig opdateret på de seneste ændringer i bilbeskatningen, så du kan udnytte eventuelle nye regler eller muligheder.

Regler for privatkørsel i firmabilen

Reglerne for privatkørsel i firmabilen er klare. Hvis du har en firmabil til rådighed, skal du betale skat af den private andel af bilens værdi. Dette gælder, uanset om du bruger bilen til private formål eller ej. Skatten beregnes som en procentdel af bilens værdi, og procentsatsen afhænger af, om din arbejdsgiver stiller bilen til rådighed eller ej. Hvis bilen er stillet til rådighed, skal du betale 25% i skat af bilens værdi. Hvis du selv har anskaffet bilen, er procentsatsen 20%. Skatten beregnes af den del af bilens værdi, som svarer til din private kørsel.

Hvad hvis jeg ikke bruger firmabilen privat?

Hvis du ikke bruger din firmabil privat, så skal du stadig betale skat af den. Selvom du udelukkende bruger bilen til erhvervsmæssige formål, så anses den stadig som en del af din løn. Du skal derfor betale skat af den beregnede værdi af firmabilen, som afhænger af bilens listepris og alder. Denne skat betales gennem din A-skat. Så selv hvis du ikke kører privat i firmabilen, så skal du stadig betale skat af den.

Hvad hvis jeg deler firmabilen med en kollega?

Hvis du deler firmabilen med en kollega, så skal I begge beskattes af værdien af bilen. Værdien af bilen bliver opdelt ligeligt mellem jer, og I skal hver især betale skat af jeres andel. Det betyder, at I begge skal medregne halvdelen af bilens værdi som et skattepligtigt personalegode i jeres årsopgørelse. Denne beskatning gælder uanset, hvor ofte I bruger bilen, så længe I har mulighed for at benytte den.

Særlige regler for elbiler og hybridbiler

For elbiler og hybridbiler gælder der særlige regler. Hvis bilen udelukkende drives af el, er der ingen beskatning af fordelen ved at have firmabilen til rådighed. For hybridbiler, hvor bilen delvist drives af el og delvist af benzin eller diesel, afhænger beskatningen af, hvor stor en del af kørslen der sker på el. Jo større andel af elbil-kørsel, desto lavere beskatning. Derudover gives der fradrag for udgifter til opladning af elbilen på arbejdspladsen.

Sådan holder du styr på dine kørselstimer

For at holde styr på dine kørselstimer er det vigtigt at føre en detaljeret logbog. Registrer hver tur med dato, start- og sluttidspunkt, samt formålet med turen. Opbevar kvitteringer for brændstof og vejafgifter, da disse kan fratrækkes i din selvangivelse. Overvej at installere en GPS-tracker i bilen, som automatisk registrerer kørselsdata. På den måde undgår du at glemme at notere enkelte ture. Husk at gemme alle dine kørselsregistreringer, så du har dokumentation klar, hvis SKAT skulle bede om at se dem.

Hvad siger loven om fri bil?

Ifølge den gældende lovgivning i Danmark, er der visse regler for beskatningen af en firmabil, som stilles til rådighed for en medarbejder. Hvis bilen hovedsageligt bruges privat, skal den medarbejder, som råder over bilen, beskattes af værdien af denne private benyttelse. Denne værdi beregnes som 25% af bilens listepris, dog minimum 5.500 kr. årligt. Derudover skal der betales skat af den del af driftsomkostningerne, som dækker den private kørsel. Disse regler gælder, uanset om bilen er stillet til rådighed som led i ansættelsesforholdet eller som led i et selvstændigt erhverv.